Đã có giá bán và cấu hình chi tiết của 4 điện thoại Vsmart: từ 2,5 triệu đến 6,3 triệu

Đã có giá của 4 chiếc điện thoại Vsmart, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu Vin nói họ bán giá thấp hơn cả giá vốn, giai đoạn sau sẽ nâng lên cao hơn. Máy sẽ bắt đầu bán ra ngay ngày mai. Chi tiết mời anh em xem bên dưới.

Joy 1
Giai đoạn 1: 2.490.000 vnđ
Giai đoạn 2: 2.590.000 vnđ

Joy 1+
Giai đoạn 1: 3.390.000 vnđ
Giai đoạn 2: 3.590.000 vnđ

Active 1
Giai đoạn 1: 4.990.000 vnđ
Giai đoạn 2: 5.290.000 vnđ

Active 1+
Giai đoạn 1: 6.290.000 vnđ
Giai đoạn 2: 6.590.000 vnđ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *